Aby byl váš pobyt u nás příjemný, je potřeba dodržovat několik pravidel.

  • V celém objektu je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň kromě míst k tomu určených.

  • Při vstupu do apartmánu je nutné se přezouvat do obuvi, která se nepoužívá venku. Venkovní obuv se nechává v předsíňkách (výjimku tvoří sušení obuvi a lyžáků).

  • V celém areálu je třeba dodržovat pořádek a třídit odpad (černé pytle - komunální odpad, zelené pytle - sklo, žluté pytle - plast). Sklo se rádně vypláchne a je do pytlů dáváno bez víček. Plast, především PET lahve, řádně sešlápneme, aby zabíraly co nejméně místa.

  • Povlečením předaným při příjezdu je host povinen povléci postel. Při odjezdu je nutno použité povlečení nachystat na stůl do společenské místnosti.

  • Dbejte na to, aby byl před odjezdem celý apartmán řádně uklizen.

  • Při manipulaci s krbovými kamny dbejte maximální obezřetnosti a dvířka řádně dovírejte.

  • Všechny závady a nedostatky neprodleně hlaste majiteli. Nic neopravujte svépomocí!

  • Dodržujte noční klid od 22:00 - 7:30.

  • Pobyt se psem je možný pouze na základě předchozí domluvy s provozovatelem.

  • V den odjezdu se odjíždí nejpozději do 10:00, pokud není předem dohodnutý jiný čas odjezdu.